Huisregels

Huisregels Gastouderopvang Lollifantje

Deze huisregels zijn samengesteld om de rechten en plichten van de vraagouders en van de gastouder te verduidelijken. Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover tijdig bericht.

Gastouderopvang Lollifantje vangt kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

 

Openingstijden/ Opvangmogelijkheden

Gastouderopvang Lollifantje is geopend op:

dinsdag 07.30 u tot 17.30 u

donderdag 07.30 u tot 17.30 u

vrijdag 07.30 u tot 17.30 u

*Op deze dagen biedt Gastouderopvang Lollifantje gehele opvangdagen aan. Flexibele opvang op deze dagen is beperkt mogelijk in overleg.

Tarieven
Het uurtarief bij Gastouderopvang Lollifantje wordt tijdens het intake-gesprek besproken. De vooraf afgesproken uren (zoals bij het invullen van het contract)worden berekend en gefactureerd.

Blijft uw kind onverwacht langer dan vooraf afgesproken?

In overleg is dit geen probleem en wordt deze extra tijd per 15 min. afgerond berekend.

Voorbeeld: Pietje komt op vaste dagen van 8.00-17.00, deze uren van 8.00-17.00 worden altijd gefactureerd, ook wanneer Pietje eerder dan 17.00uur naar huis gaat.

Wanneer Pietje langer dan 17.00 blijft wordt dit per 15 minuten extra berekend en gefactureerd. Deze vooraf afgesproken uren worden gereserveerd voor uw kind, vandaar dat deze ook worden gefactureerd.

Naast het uurtarief van de gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang. Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 2 maanden van tevoren doorgegeven en altijd in het laatste kwartaal van het jaar, mocht dit het geval zijn. Op de site van de belastingdienst kunt u berekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag u als vraagouder recht heeft. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, veelal wordt een groot deel van het totale uurtarief vergoed.

Inbegrepen in het uurtarief:

• Fruit

• Brood en beleg

• Water, melk en sapjes

• Tussendoortjes zoals bijv. rijstwafel, koekje, soepstengel, rozijntjes etc.

• Crèmes zoals bijv. bepanthen, zonnebrand etc.

• Speel- en knutselmateriaal

Waar u zelf voor dient te zorgen:

• Luiers ( i.v.m. allegergieen bij bepaalde merken)

• Reservekleding

  Fles/drinkbeker

• Slaapzakje indien het kindje nog van middagdutjes houdt

* Speen/knuffel

• Vloeibaar voedsel zoals moedermelk, fruit- en groentehapjes

• Melkpoeder

• Speciale voeding indien er sprake is van allergieën of vanuit geloofsovertuiging.

Vrij/vakantie van de vraagouder:
Het afzeggen van opvang i.v.m een wijziging in uw werkrooster dient minimaal 14 dagen van te voren aangegeven te worden, anders worden de afgesproken uren in rekening gebracht. Dit omdat Gastouderopvang Lollifantje een plekje vrij reserveert voor uw kind.
Vakantie van de vraagouder graag minimaal 2 maanden van tevoren doorgeven. Dit zodat ik tijdig weet of ik andere kinderen kan plaatsen van andere gastouders die op zoek zijn naar vervangende opvang.

Vrij/vakantie van de gastouder:
Minimaal 2 maanden van te voren geef ik mijn vakantie door, dit gebeurt mondeling en zal ook altijd vermeld worden via mail.

In het geval van verlof vanwege een uitzonderlijke reden (ziekte/huwelijk/overlijden/bezoek specialist) wordt dit zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de vraagouders. Als ik niet beschikbaar ben vanwege ziekte/huwelijk/overlijden/bezoek specialist zullen deze uren niet doorberekend worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende oplossing. Het gastouderbureau waarbij u bent aangesloten kan u daarmee helpen, indien gewenst.

Ziekte en afwezigheid gastkind
In geval van ziekte neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg. In de meeste gevallen is uw kind welkom, mits er geen besmettingsgevaar is en uw kind zichzelf (redelijk) kan vermaken. Wanneer blijkt dat uw kind veel behoefte heeft aan 1 op 1 aandacht, neem ik direct contact met u op zodat u uw kind op kunt komen halen.

Als gastouder van meerdere kinderen kan ik dan, hoe graag ik ook zou willen, uw kind niet de aandacht geven waar hij/zij op dat moment behoefte aan heeft. Wanneer het kind in de loop van de opvang ziek wordt (koorts, overgeven en/of diarree) zal er telefonisch overleg plaatsvinden tussen mijzelf en de vraagouder.

Bij vooraf afmelden van de opvang, of eerder ophalen van uw kind op de opvangdag zelf ivm ziekte, zullen de uren dat het kind niet aanwezig is geweest in rekening worden gebracht aangezien deze uren gereserveerd waren voor uw kind.
Graag tijdig uw kind weer beter melden bij mij.

Beëindiging opvang
Gastouderopvang Lollifantje kan met onmiddellijke ingang de opvang (tijdelijk) stopzetten of de overeenkomst beëindigen, wanneer er sprake is van een van de volgende zaken;

• Wanneer u niet voldoet aan de gestelde algemene voorwaarden en de huisregels van Gastouderopvang Lollifantje.

• Wanneer u niet tijdig elke maand betaalt. Dat wil zeggen; ik registreer elke laatste dag van de maand de opvanguren en verstuur deze naar de vraagouder. U heeft vanaf dat moment 10 dagen de tijd om deze factuur te betalen. Mocht er onverhoopt na deze 10 dagen niet betaald zijn, ben ik helaas genoodzaakt om de opvang van uw kind tijdelijk te stoppen totdat de factuur geheel betaald is.

• De plaatsing van het kind een bedreiging, gevaar en/of belasting vormt voor het kind zelf, voor mijzelf en/of voor de andere aanwezige kinderen.
Opzeggen van de opvang vanuit de vraagouder dient minimaal 1 maand van tevoren doorgegeven te worden aan het gastouderbureau en aan mij.

Wen-uren
Gastouderopvang Lollifantje vindt het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen. Wanneer een kind voor het eerst komt, hanteer ik hiervoor een zogeheten wen-periode.  In overleg met de ouders wordt er een wenmoment gepland, zodat zowel het kind, als de vraagouder, als ikzelf kunnen wennen aan elkaar.

Er mag kosteloos 2x 2 uur gewend worden.  Heeft u, of uw kind, behoefte aan meer uurtjes wennen dan kan dat. Deze extra uren worden in de eerste maand van de opvang verrekend.

Gastouderopvang Lollifantje adviseert meestal 2 wen-momenten, bijv. 1 ochtend en 1 middag. Dit zodat er een voedingsmoment en slaapmoment plaatsvindt tijdens het wennen. De keus is uiteraard geheel aan de vraagouder. Tijdens de wen-periode dient de vraagouder volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

Gastouderopvang Lollifantje is zich ervan bewust wat voor emotionele gevoelens en spanning dit met zich mee kan brengen. Er is daarom ruimte om te wennen aan al het nieuwe wat er komen gaat. Ook de vraagouder mag dus gerust blijven tijdens het wegbrengen.

Halen en brengen
Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien ik deze persoon nog niet ken, dient deze persoon zich aan de deur te legitimeren. Als het niet van te voren is doorgegeven, wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Het kan soms even duren voordat de deur open gedaan wordt, bijvoorbeeld als ik net een luier aan het verschonen ben of een kindje van/naar bed haalt/brengt. Wacht dan even rustig buiten totdat de deur voor u wordt open gedaan.

Ik tel van binnenkomst tot en met het naar buiten gaan. Een stukje overdracht zit hier dus bij inbegrepen. het administratiesysteem werkt met kwartieren. Dat betekent dat bijvoorbeeld 8.05 uur wordt afgerond naar 8.00 uur en 17.25 uur wordt afgerond naar 17.30 uur.

Verjaardagen en afscheid
Verjaardagen en afscheid van de gastkinderen vieren we in de opvang, op of rond de verjaardag/afscheid van het kind (in overleg kiezen we daarvoor de datum). Uw kind mag uiteraard een (on)gezonde traktatie meenemen. Bij een verjaardag krijgt het kind altijd een cadeautje. Ik maak foto’s tijdens het feestje en zal deze doorsturen via whatsapp zodat udeze kunt bekijken.

Spelen
We proberen elke dag buiten te spelen. Wilt u hier rekening mee houden met de kleren die u uw kind aantrekt? (deze kunnen vies worden). Ook binnen spelen/knutselen we, ik probeer zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken, ook hiervoor geldt, trek uw kind niet de allermooiste kleren aan, maar kleren die vies mogen worden. Voor buitenspelen is het handig, als het regenachtig is, dat uw kind regenlaarzen mee heeft. Lekker stampen in de plassen is leuk!

Slapen
De gastkinderen slapen allemaal in een eigen campingbedje . Ik zorg elke dag voor schoon beddengoed. Slaapzakken zijn evt. aanwezig, maar u mag ook zelf een slaapzak meegeven. Voor inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld. Deze ontvangt u tijdens de contractbespreking.

Medicijnen en allergieën
In principe dien ik geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Dit formulier stel ik ter beschikking en zal ik samen met u invullen. Nieuwe medicatie wordt niet door mij voor het eerst aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties. Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven, zodat ik daar rekening mee kan houden.

Inenten
Ik neem alleen kinderen aan in de opvang die ingeënt zijn volgens het vaccinatieprogramma van het RIVM. Dit om zo min mogelijk risico te lopen op ziektes en besmettingsgevaar.

Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uitgedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) lopen. Vraagouders hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken.

Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien. De opvanglocatie is voorzien van traphekjes en beveiliging op stopcontacten. Iedere verdieping is voorzien van minimaal één rookmelder.