Pedagogisch Plan

Het pedagogisch werkplan biedt inzicht in de methode en visie van Gastouderopvang het Lollifantje. Naast onze eigen en normen en waarden is er regelgeving betreffende de opvang in algemeen. Zo stelt bijvoorbeeld de Wet kinderopvang dat er jaarlijks het pedagogisch plan wordt herzien en indien nodig, aanpast aan de actuele regelgeving. Daarnaast zijn er een tal van juridische zaken die in dit werkplan besproken dienen te worden.

Het doel van het pedagogisch werkplan is om u, de ouder/ verzorger en de gastouderopvang, heldere en overzichtelijke afspraken te bieden zodat beide partijen op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken, vormgeving van de opvoedingsdoelen en de actuele regelgeving betreffende de Wet Kinderopvang.

 

 

 • Introductie

 

 

Hallo, mijn naam is Stephanie Ouchten- Pluijmen en ik ben geboren op 6 maart 1987. Echtgenote en trotse mama van een zoontje van 2 jaar. Zelf kom ik uit een klein gezin maar op kinderen passen zat er al heel vroeg in. Ik de opleiding Helpende zorg& Welzijn afgerond. Om dan door te gaan voor verzorgende IG om kraamverzorgende te worden.  In mijn jonge jaren zocht ik het avontuur op en ben aan de slag gegaan als filiaal-manager bij een kledingzaak en bij een lunchroom. Naast mijn werk paste ik ook graag op de kinderen van familie en vrienden.

In 2017 beviel ik van onze zoontje, Idris. Het thuis zijn en het zien opgroeien van onze wonder bloeide mij weer op. Dusdanig dat ik het tijd werd voor de volgende stap in mijn carrière; Gastouder worden! Na lang overwegen hebben wij samen als gezin bepaald dat ik niet terug ga naar mijn oude baan, maar mij volledig inzetten om gastouder te worden.
Zodoende heb ik mij gekwalificeerd voor de opleiding helpende zorg & welzijn ‘gastouder”, doormiddel van cursussen en seminars verdiept in de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het opvoeden van kinderen en de benodigde (kind) EHBO& brandveiligheidscertificaten behaald.

Vanaf 23.01.2019 is het Gastouderopvang ‘’Lollifantje’’ Officieel in het leven geroepen en ga ik met volle moed en enthousiasme mijn passie tegemoet en hoop ik dit dagelijks te kunnen uitstralen.

 

 

 • Visie

 

Gastouderopvang Lollifantje biedt opvang in een huiselijke sfeer voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zorg staat bij ons voorop! Maar eveneens plezier en ontwikkeling. Dit wordt behaald door de kinderen structuur en regelmaat te geven. Hierdoor krijgen de kinderen een vertrouwd gevoel en weten ze wat er gaat komen.

Daarnaast is tijdens de dag indeling bewust ervoor gekozen om de kinderen iedere dag in de buitenlucht te laten spelen. Naast dat het geweldig is voor de kinderen om buiten de konijntjes te voeren, zijn er tal van studies en onderzoeken waarbij is bewezen dat het buitenspelen vele positieve aspecten met zich meebrengt zoals een gezond gewicht in stand houden en een positieve ontwikkeling van motorische en sociale vaardigheden.

Tot slot ben ik van mening dat de kinderen er zich niet van bewust zijn dat ze elders zijn dan thuis, als ze bij Lollifantje ijn. De kinderen voelen zich geliefd, mogen lekker kind zijn en krijgen volledige aandacht van mij!

 

 

 • Dagindeling
Tijd activiteit
07.30 u tot 09.00 u

 

*Baby’s tot ongeveer één jaar hebben hun eigen dagritme, voor wat betreft het eten, slapen, spelen, drinken en knuffelen.

**Na het eerste levensjaar groeien ze langzaam aan naar het onderstaande dagritme…

Rond deze tijd worden de kinderen gebracht door de ouders. Ze mogen al meteen lekker gaan spelen.

09.00 u tot 10.00 u

 

We gaan samen gezellig aan tafel zitten om wat te drinken en een stuk fruit te eten. Hierbij helpt iedereen een handje om alles klaar te zetten.
10.00- 11.30 uur

 

We gaan we lekker naar buiten spelen. We wisselen dat af door wandelingen of we gaan naar een van de vele speeltuinen in de buurt.
11.30 u tot 13.00 u

 

Zodra we terug zijn gaan we een boterham eten. Ook hierbij helpt iedereen een handje om de tafel te dekken.

 

 

13.00 u tot 14.00 u Tijd voor een middagdutje. Iedereen heeft z’n eigen vaste bedje. Uiteraard met eigen knuffel, speen en slaapzak.

Voor de kinderen die geen middagdutje meer doen gaan we gezellig spelletjes spelen, kleuren of samen een boekje lezen.

 

14.00 u tot 15.00 u

 

Als iedereen weer uitgerust en bij elkaar is gaan we samen weer de tafel dekken voor een stuk fruit. Hierbij helpt iedereen mee. We zitten gezellig bij elkaar te genieten van ons stuk fruit.

 

15.00 u tot 16.00 u

 

We gaan de fruitschillen naar de kinderboerderij brengen. Met z’n alle de beestjes voeren.
16.00 u tot 17.30 u De kinderen mogen vrij spelen. Hebben ze trek krijgen ze uiteraard nog een kleine snack in de vorm van een soepstengel of rozijntjes. 10 min voordat de ouder/ouders komen ruimt hij/zij haar speelgoed op.

 

 

 

 

 

Bij het ophalen is er altijd een korte evaluatie over hoe de dag is gegaan.

 

 

 

 

 • De vier basisdoelen.

 

Iedere kinderopvang is verplicht te handelen volgens de Wet Kinderopvang, naast verschillende formaliteiten, kwaliteiten en benodigdheden zijn er een viertal competenties omschreven in deze wetgeving waaraan een gastouder zich dient te houden en dient na te leven.

Gezien de brede definities van de wet, heb ik ervoor gekozen dit doormiddel van vraag en antwoord te formuleren, hierbij is onderscheid gemaakt in de vier eisen per opvoedingsdoel:

 • persoonlijke competentie,
 • emotionele veiligheid,
 • sociale competentie,
 • waarden en normen.

 

Opvoedingsdoel

 

In de interactie tussen mij en het kind
 

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

 

Wie is de vaste verzorger?

Naam: Stephanie Pluijmen(G.O)

Namen Huisgenoten:

•      N. Ouechten (echtgenoot)

•      Idris Ouechten (zoontje)

Vast bezoek:

–  Opa Ouechten

–  Oma Pluijmen

Hoe communiceer ik met een kind?

Ik communiceer met de kinderen op een manier die ze begrijpen, ik probeer mij in hun belevingswereld te verplaatsen, indien nodig probeer ik hun gerust te stellen.

Hoe benader ik een kind in zijn/haar gedrag?

Ik geef de kinderen persoonlijke aandacht, liefde en geborgenheid die kinderen nodig hebben. Zodat de kinderen zich op hun gemak en thuis voelen.

Hoe organiseer ik de dagelijkse gang van zaken rond een kind?

Door structuur en regelmaat, activiteiten komen dagelijks terug door middel van een dagindeling.( zie hoofdstuk 4)

 

 

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van persoonlijke competentie

 

Hoe biedt ik uitdaging aan kinderen?

Ik probeer aspecten spelenderwijs aan te bieden die bij de leeftijd van een kind passen. Zo wordt de ontwikkeling stapsgewijs geprikkeld. Voorlezen, puzzelen, dansen of mee helpen met de hapjes voorbereiding zijn enkele voorbeelden hiervan.

 

Hoe begeleid ik een kind?

Ik begeleid een kind door samen over verschillende onderwerpen te praten en naar de kinderen te luisteren en mij in te leven in hun belevingswereld.

Hoe stimuleer ik een kind in zijn/haar kunnen?

Ik stimuleer een kind door te onderzoeken wat een kind kan, door grenzen te verleggen, te belonen en te complimenteren. Daarnaast door samen te spelen, observeren en leermomenten te creëren. Door een kind de juiste vragen te stellen en aanwijzingen te geven kan een kind zelf de wereld ontdekken.

 

 

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van sociale competentie

 

Hoe begeleid ik een kind in de interactie tussen de kinderen onderling?

Er is een dagelijkse vaste groepssamenstelling, daarin kunnen de kinderen ervaringen delen met anderen. Ze leren hun emoties te delen en omgang met positieve en negatieve prikkels.

 

 

Op deze manier stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

 

Wat zijn de basis omgangsvormen onderling?

Ik wil de kinderen leren elkaar in hun waarde te laten en te leren om iedereen zichzelf te laten zijn. De kinderen door middel van de dagelijkse activiteiten voor te doen en aan te leren.

Hoe laat ik een kind mijn normen en waarden zien?

Door de kinderen de grenzen van goed en minder goed en van kunnen en moeten te laten zien.

Door duidelijk aan een kind aan te geven, door niet een kind maar door het gedrag van het kind af te keuren, indien het iets doet wat ongewenst is.

Hoe geef ik mijn grenzen aan bij een kind? Hoe corrigeer ik een kind?

Door de kinderen een reactie te laten zien over de grenzen van goed en minder goed. Een kind neemt het gedrag, taalgebruik en de manier van het met elkaar omgaan over. Een kind wordt gecorrigeerd door het inzicht te geven in wat het fout doet en uitleg te geven van hoe het wel moet.

Wat is mij aanpak wanneer een kind zich niet aan de regels houdt?

Een positieve benadering heeft meer effect dan een kind straffen. Een positieve sfeer helpt een kind om dingen te leren. Zo staat een kind open om de dingen te ontdekken. Dus in die zin wens ik een kind te belonen wanneer het bepaalde aspecten goed doen, datgene wat nog aandacht nodig heeft, zal met positieve instelling geprobeerd worden om te laten zie hoe het wel moet.

Geef ik uitleg aan een kind wat er wel van hem/haar wordt verwacht?

Er wordt aan een kind uitgelegd waarom het belangrijk is om zich aan een afspraak te houden en waarom. Zo weet iedereen wat er van elkaar verwacht wordt.

 

 

 

opvoedingsdoel In de Groep

 

 

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

 

Hanteer ik een minimaal aantal uur dat een kind in de week in de opvang moet zijn?

In principe komt een kind ongeveer minimaal 9 uur in de week, dat staat voor 1 dag per week. Voor de meeste kinderen is dit voldoende, mocht een kind toch moeite hebben met het wennen dan kan er worden besloten om de opvang met een dagdeel of dag uit te breiden.

Hoe houd ik rekening met je groepssamenstelling?

Ik houd rekening met de regels voor de groepssamenstelling, zoals deze nu wettelijk zijn bepaald. Maximaal 5 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar, 4 kinderen van 0 tot 1 jaar en maximaal 2 kinderen van 0 jaar, inclusief eigen kinderen onder de 10 jaar.

 

 

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van persoonlijke competentie

 

Hoe gebruik ik de groep als leeromgeving voor een kind?

Er zijn veel leermomenten voor de kinderen door deel uit te maken van een groep. Bijvoorbeeld het delen van ervaringen met en van andere kinderen, emoties delen, wachten, accepteren, respecteren van elkaar, incasseren, baas spelen, kleinste/ grootste of oudste/ jongste zijn binnen de groepssamenstelling. Emotionele gebeurtenissen in de groep, het gezin, de straat of in het land onder begeleiding met de kinderen bespreken.

 

 

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van sociale competentie

 

Hoe kan een kind deelnemen aan groepsgebeurtenissen?

Door de kinderen naar elkaar te laten luisteren en leren luisteren. Bijvoorbeeld tijdens tafel gesprekken binnen de groep.

Hoe begeleid ik groepstafelgesprekken?

Kinderen naar elkaar leren kijken en naar elkaar leren luisteren, het maken van afspraken over het elkaar laten uitspreken en om de beurt te laten spreken en eventuele conflicten tussen de kinderen in goede banen te leiden.

 

 

Op deze manier stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

 

Worden leermomenten in de groep besproken?

Leermomenten zoals ruzie tussen kinderen, bij verdriet, pijn, samen iets leuks of ontroerends meemaken. Gebeurtenissen die plaatsvinden in en buiten de groep door het bespreken van deze leermomenten en door afspraken met elkaar hierover te maken, leren de kinderen de waarden en normen van elkaar.

Maak ik ruimte voor kringgesprek?

Indien een onderwerp van dusdanig belang is om deze met de kinderen te bespreken, wordt daar uiteraard tijd voor genomen om het bijvoorbeeld tijdens een kringgesprek aan tafel met elkaar te bespreken.

 

 

 

 

 

opvoedingsdoel Met het activiteitenaanbod

 

 

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

 

Maak ik gebruik van een dagindeling?

Ik maak gebruik van een vaste dagindeling, door het aanbieden van rituelen bij bepaalde activiteiten als de maaltijd, slapen, verjaardagen vieren, slapen of bepaalde thema’s worden herkenningspunten aangebracht in de dag, deze zorgen ervoor dat het kind zich vertrouwd voelt.

Hoe zorg ik ervoor dat een kind zich kan concentreren op de activiteit en niet wordt afgeleid?

Als een kind moeite heeft met het concentreren probeer ik een één op één situatie te creëren en probeer dit regelmatig te herhalen in de hoop dat een kind zich steeds beter leert concentreren.

 

 

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van persoonlijke competentie

 

Sluit de activiteit aan bij het ontwikkelingsniveau en leeftijd van een kind?

De kinderen worden gestimuleerd om samen te werken, samen te delen, samen de dingen te ervaren, samen spelen met de kinderen onderling. Bij de persoonlijke competentie probeer ik de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren en veel te benadrukken wat het al kan, grenzen leren te verleggen, een kind te belonen en door het complimentjes te geven.

Welk ontwikkelingsgebied stimuleer ik?

Ik probeer de kinderen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om de dingen zelf te onderzoeken. Door deze ontdekkingsmogelijkheden kunnen de kinderen hun persoonlijke kenmerken als creativiteit, onafhankelijkheid en veerkracht ontwikkelen. Zo ontstaat hun eigen persoonlijkheid.

 

 

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van sociale competentie

 

Hoe zorg ik ervoor dat je activiteit aanzet tot het gebruik van fantasiespel.

Doen alsof situaties naspelen met de kinderen. Samen spelen, praten, luisteren en vooral plezier maken met elkaar! Gezellig zogenaamd een kopje koffie drinken!

 

 

Op deze manier stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

 

Wat voor activiteiten organiseer ik die aansluiten op gebeurtenissen uit “het echte leven”.

Activiteiten die voorkomen zijn, het vieren van de verjaardagen van de kinderen. De woonruimte wordt dan versierd, de kinderen krijgen een verjaardagscadeau, er wordt voor de jarige gezongen en gaan die dag samen iets lekker maken b.v. koekjes. Verder vieren we samen Sinterklaas dan zetten we de schoen. Er wordt ook aandacht besteed aan Koninginnedag, Kerst en de 4 verschillende jaargetijden, d.m.v. liedjes en knutselwerkjes.

Hoe breng ik terugkerende vaste momenten op de dag tot een sociaal gebeuren.

Het gezamenlijke opruimen, het samen aan tafel gaan, kinderen zich belangrijk laten voelen door ze mij te laten “helpen” bij de dagelijkse dingen. Bijv. iets in de keuken op het aanrecht te laten zetten.

 

 

opvoedingsdoel Met het spelmateriaal

 

 

Zo bereik ik een gevoel van emotionele veiligheid

 

 

Is het duidelijk wie het speelgoed mag gebruiken en waar het speelgoed gebruikt mag worden?

Voor de allerkleinsten is er een mand met babyspeelgoed, de iets grotere kinderen mogen spelen met het speelgoed uit de grote kinderen speelgoedmand. Als gezamenlijke activiteit wordt er soms gekozen voor bouwmateriaal of een trein/race baan. De teken/ knutselmaterialen mogen de kinderen niet zelf pakken, die activiteit wordt gezamenlijk gedaan.

Hoe begeleid ik een kind in het spel?

Kinderen hebben soms wat hulp nodig bij het spelen. Ik ga dan gezellig bij hun zitten en speel dan wat met ze mee. Ik hoop ze dan te stimuleren om zelf verder te spelen en probeer indien mogelijk andere kinderen bij het spel te betrekken.

Mogen kinderen zelf speelgoed pakken?

De kinderen mogen zelf het speelgoed pakken, de kinderen weten wanneer het hiervoor tijd is en wanneer niet. Dit om zelfstandigheid en bewustwording te stimuleren.

 

 

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van persoonlijke competentie

 

Is er spelmateriaal aanwezig dat past bij de ontwikkelingsfase en leeftijd, die uitdaagt tot fysiek spel en geestelijk spel?

Er zijn houten puzzels aanwezig en boekjes waar ik de kinderen vragen bij kan stellen, zoals wat is dat? Of waar is de emmer? Er worden spelletjes gespeeld, bijvoorbeeld over het onderwerp familierelaties; hoe heet mama/ papa/ broertje/ zusje/ opa/ oma.

Speelgoed voor zowel individueel spel als samenspel?

Individueel spel, bijv. kinderen kunnen alleen puzzelen, boekje lezen.

Samenspel, bijv. Zingen en dansen, maar ook voorlezen en knutselen

Hoe zorg ik voor speelgoed waarin het kind in geïnteresseerd is?

Door middel van interesse te tonen in een kind en er over praten, hierdoor weet je wat de interesses zijn. Ik probeer daar verder op in te spelen met het verder spelen en er speelgoed bij te betrekken.

 

 

Zo stimuleer ik de ontwikkeling van sociale competentie

 

Is er speelgoed waarmee kinderen worden aangezet tot gezamenlijk spel?

Gezamenlijk spelen gebeurd door met meerdere kinderen tegelijkertijd met het constructie materiaal te spelen. Samen een mooie toren bouwen! De kinderen spelen ook regelmatig met meerdere tegelijkertijd met de speelkeuken.

Hoe maak ik een inschatting of je aanbod van spelmateriaal nog aansluit in de behoefte van de groep?

Ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met alle kinderen hun wensen en interesse. Wanneer ik merk dat de kinderen de interesses in het speelgoed kwijt zijn of het speelgoed is niet meer uitdagend genoeg, wordt er z.s.m. voor nieuw speelgoed gezorgd.

 

 

Op deze manier stimuleer ik de ontwikkeling in het eigen maken van waarden en normen

 

Bied ik spelmateriaal aan dat het alledaagse leven speelt?

Er is een speelkeukentje aanwezig waar de kinderen lekker in kunnen koken en met speelfruit en een serviesje lekker kunnen spelen.

Ook zijn er puzzels waar de kinderen mee kunnen spelen en daarmee wordt dan vaak mijn gedrag gekopieerd door de kinderen.

Zijn er afspraken over het kiezen van speelgoed, het gebruik en het opruimen?

Kinderen mogen tijdens het spelen zelf bepalen waar ze mee willen spelen, maar wanneer er weinig afwisseling in hun keuze probeer ik de kinderen toch te stimuleren om een keer iets anders te kiezen om mee te spelen. De kinderen leren welk speelgoed ze zelf mogen pakken en welk speelgoed ze moeten vragen of ze ermee mogen spelen. Of de kinderen met bepaald speelgoed mogen spelen is afhankelijk van de leeftijden van de anderen opvangkinderen. Hierbij wordt gedacht aan auto’s met kleine wieltjes, de houten treinbaan of de duplo bouwblokken. Het opruimen van het speelgoed wordt spelenderwijs gedaan. Zo leren de kinderen waar en hoe het speelgoed opgeruimd moet worden.

 

 

 • Wenperiode

 

Het gastouderopvang Lollifantje maakt gebruik van een wenperiode om een kind bij de start van de opvang langzaam aan mij, de andere kinderen, de opvangruimte, de regels en de nieuwe indrukken. Ik maak dan gebruik van een wenschema en pas deze aan in de mogelijkheden van de behoefte van een kind en in overleg met de ouder.

Voorbeeld wenperiode:

Dit is een situatie waarin een kind twee keer per week komt en een maand de tijd heeft om te wennen. In overleg kunnen we de periode verlengen of verkorten naar gelang de tijd dat er voor het wennen is.

Week 1

Dinsdag                        10:00 uur intakegesprek /11:00 uur-11:30 uur wennen

Donderdag                  eventueel herhalen

Week 2

dinsdag                        9:00 uur-13:00 uur wennen en samen eten

Donderdag                  eventueel herhalen

Week 3

dinsdag                        hele dag

Donderdag                  eventueel herhalen

 • Aspecten voor een goede opvangomgeving

 

Naast het pedagogisch verantwoord handelen en het voldoen aan de huidige wetgeving zijn er een aantal zaken belangrijk voor een goede opvangomgeving.

7.1 Intake

Wat het allerbelangrijkste is van de samenwerking tussen de ouders en de gastouder is het wederzijds vertrouwen. Ouders brengen hun kostbaarste bezit bij ons onder en dan is vertrouwen essentieel. Voorafgaande aan de opvang vindt er een kennismakingsgesprek plaats, hierin krijgen beide partijen de kans om te kijken of het klikt. Beide dienen een goed gevoel te hebben bij de kennismaking.

De ouders worden geïnformeerd over de werkwijze van het gastouderopvang Lollifantje en de ouders kunnen vragen stellen. Daarnaast volgt een rondleiding door het huis inclusief de slaapkamer zodat de ouders een beeld kunnen vormen over hoe de opvang eruit komt te zien. Wanneer de ouders kiezen voor doorgang van de opvang worden er afspraken gemaakt, de ouders overleggen de benodigde informatie voor het opmaken van de overeenkomst en ik als gastouder verzoek het gastouderbureau om de overeenkomst voor opdracht op te maken. Daarnaast worden er afspraken gemaakt betreft de wenperiode en de opvang gaat van start.

Tijdens de opvang is een goede overdracht erg belangrijk, daarom werk ik met de zogenaamde opvangboekjes/ overdrachtschriftjes. Hierin wordt dagelijks opgeschreven wat een kind gegeten, gedronken, geslapen en gespeeld heeft. Ouders kunnen hierin ook eventuele bijzonderheden noteren.

Tevens worden de veranderingen in de verzorging en het gedrag goed besproken, zodat er een zo goed mogelijke verzorging kan worden geboden.

 

 • Ziekte kinderen

 

Als een kindje ziek is, dan is hij/zij het liefste thuis bij één van de ouders.

Wanneer een kind naar het Consultatiebureau is geweest en er prikjes zijn gegeven kunnen de kinderen er ook last van hebben. Geef dit dan door en kijken we samen wat beter is of dat een kindje toch komt of beter thuisblijft.

Op de opvang wordt geen medicatie ingeslagen of toegediend voor de kinderen. Mochten de ouders willen dat er medicatie aan hun kind wordt gegeven, dan moeten ze hier een verklaring voor invullen en de medicijnen zelf meegeven.

 

 • Wettelijke eisen Gastouder opvang

 

Als Gastouder voldoe ik aan alle kwaliteitseisen voor de Wet Kinderopvang, ik ben in het bezit van een MBO Diploma, beschik over de juiste ervaringen.

Ik ben in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

Ik en mijn partner zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag,

De woonkamer en de slaapkamers voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de beschikbare speel- en slaapruimte (3,5m2 per kind).

 

 

 • Het RIE ( risico inventarisatie en evaluatie)


Jaarlijks wordt er door de betreffende Bemiddelingsbureaus en de GGD een Risico inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Gezondheid afgenomen.

Dit verslag is te allen tijde op te vragen door de ouders/ verzorgers en dient actueel te zijn.

 • Persoonlijke verzorging

 

Er wordt van de ouders/ verzorgers verwacht om luiers en billendoekjes zelf mee te nemen. Deze worden apart gehouden per kind en zullen alleen gebruikt worden voor het desbetreffende kind i.v.m. huidallergieën.

In geval van nood beschik ik over voldoende A-merk luiers voor alle leeftijden, maar uitslagen door allergieën kan ik in dit geval niet voorkomen of vermijden, hiervoor zal ik de ouders/verzorgers op de hoogte van stellen.

 • Hapjes/Drankjes

 

Hapjes en drankjes hoeven de ouders/verzorgers niet te mee te nemen, deze worden door de gastouder ingekocht, geïnspecteerd op houdbaarheid en veilig opgeslagen. De kosten hiervan zijn al in het urentarief berekend. Als tijdens het intakegesprek naar voren komt dat het kindje last heeft van een bepaalde allergie, dan zal dit gedocumenteerd worden en er zal adequaat mee worden omgegaan. Indien na de intake blijkt dat het kindje een allergie heeft ontwikkeld, verzoek ik de ouders/verzorgers dit z.s.m. door te geven aan mij, zodat ik er rekening mee kan houden

 

 

 • Planning

 

Als gastouder maak ik gebruik van een planningsschema waarin het aantal kinderen per dag wordt weergegeven. In deze planning houd ik rekening met de kaders van de wet. Volgens de Wet Kinderopvang mag ik:

 • Maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. (dit is inclusief de eigen kinderen onder de 4 jaar).

* Bij ziekte van de kindjes ben ik genoodzaakt om de dag van ziekmelding/ziek naar huis en een dag erna de uren te registreren.

** Annuleren mag tot een week van tevoren kosteloos, binnen de week termijn hanteer ik de van tevoren afgesproken uren, gezien het binnen 1 week niet mogelijk is voor mij om vervanging te vinden.

 

 

 • Protocol vermoeden kindermishandeling

 

Bij het vermoeden van kindermishandeling maak ik gebruik van het protocol vermoeden kindermishandeling gastouder, dat door het gastouderbureau aan mij is overhandigd. De ouder kan bij vermoeden contact opnemen met het aangesloten Gastouderbureau. Wij zullen de melding discreet in behandeling nemen en na onderzoek doorverwijzen naar de daartoe bevoegde instanties. Men kan zich ook anoniem melden bij meldpunt kindermishandeling:

 

 

 

 • Protocol calamiteiten

 

Wanneer er meer dan 3 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn in de opvang, eist de Wet Kinderopvang dat er wordt gewerkt met het calamiteitenprotocol van het Gastouderbureau. In het calamiteitenprotocol zijn twee achterwachten geregeld die tijdens een noodsituatie de opvang bij mij kunnen verzorgen. In het protocol is geregeld wie er tijdens een noodsituatie achterblijft bij de kinderen, wie de ouders informeert, waar de gegevens van de kinderen te vinden zijn en wat de achterwacht moet doen om de opvang voort te zetten. De achterwachten zijn op de hoogte van het protocol.

 

 

 

 • Recht op bescherming van privacy en de AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Per 25 meid 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming, deze Europese regelgeving is in het leven geroepen om de persoonsgegevens van ons allen te beschermen tegen kwaadwillende partijen. In dit kader zijn er regels waaraan er voldaan moet worden om dit te kunnen garanderen. In dit pedagogisch werkplan worden de aspecten bondig uitgelegd:

 

 • Persoonlijke gegevens worden enkel voor noodzakelijke administratieve doeleinden gebruikt.
 • Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon en niet langer dan ingestemd is met de desbetreffende persoon.
 • Persoonlijke gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon en niet langer dan ingestemd is met de desbetreffende persoon.
 • Ouders/ verzorgers hebben te allen tijde recht van inzage en het recht op correctie en/of verwijdering van hun persoonlijke gegevens.
 • Binnen het Gastouderopvang is iedere aanwezige zich op de hoogte van de AVG en handelt hiernaar.
 • Lollifantje voldoet aan het DPIA ( data protection impact assessment) waarin voldaan wordt aan de verplichting om de risico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen.
 • Persoonlijke gegevens worden enkel door mij, de gastouder ingezien, opgeslagen en beschermd door passende maatregelen.
 • Enkel met aantoonbare schriftelijke toestemming van de desbetreffende persoon wordt er gewerkt met deze gegevens. Het bijhouden en documenteren van deze toestemmingen gebeurt door mij, de gastouder.

 

 

Tijdens het intakegesprek wordt in het kader van de AVG aandacht besteed aan de risico’s en de verantwoording. Daarnaast zullen er formulieren worden overhandigd ter ondertekening voor specifieke gevallen, denk hierbij aan toestemming voor het wel of niet publiceren van foto’s op Social media, etc.